česky english deutsch <<< >>>

Po vrcholech CHKO České středohoří

Hora Říp

I když hora Říp již leží za hranicí CHKO Českého středohoří, spadá pod celoevropsky chráněná území zvaná Natura 2000, a jistě k němu i neodmyslitelně patří. Bájná, památná, a nepřehlédnutelná hora se nachází uprostřed prostranství, rozprostírajícího se kolem řeky Labe.
Již Jaroslav Seifert věnoval Řípu svou báseň, ve které píše: „Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu, na nebi mráček běloskvoucí

Každý Čech jistě zná pověst Aloise Jiráska O Praotci Čechovi, který v čele svého kmene vyhledal zemi zaslíbenou a uprostřed roviny vystoupil na vrchol a zvolal „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“ Historické prameny však ukazují, že první Slované, kteří na naše území dorazili začátkem 6. století, kolem Řípu nesídlili. Podřipsko osídlili až daleko později, zhruba v 9. století. I jméno Říp je podle všeho odvozené ze starogermánského slova „rip“, které znamená zcela obyčejně horu.

Z geologického hlediska je Říp vyhaslá sopka, přesněji řečeno obnažený zbytek sopouchu, dosahující nadmořské výšky cca 455 metrů. Zajímavostí hory je její silný magnetismus, způsobený vysokým obsahem magnetitu bohatého na titan. Dnes téměř celou horu porůstají stromy, ale dříve tomu tak nebylo. Ještě v 19. století byl Říp téměř holý a v té době byl poprvé zalesněn. Ochránci přírody si dnes cení především zbytků teplomilných stepních trav a květeny rostoucí na místech, které nejsou pokryté lesem. Mezi významné lokality se řadí také díky výskytu blanokřídlého hmyzu s mnoha vzácnými a specializovanými druhy, mezi které patří například zlatěnka (Chrysis gribodoi spilota), žahalka (Scolia hirta) nebo vzácné včely (Osmia bicolor, Osmia rufohirta). Celkem zde bylo zjištěno 26 ohrožených druhů blanokřídlého hmy­zu.

Po vystoupání na vrchol hory je možno navštívit nádhernou rotundu sv. Jiří, které je věnováno další zastavení. Z hory Říp byl roku 1868 získán jeden ze základních kamenů Národního divadla.

Vyhlídka ze Řípu

Vyhlídka ze Řípu

Říp z r. 1886 z východní str.

Říp z r. 1886 z východní str.

Pohled na Říp

Pohled na Říp

GPS pozice

N 50° 23.452', E 14° 17.462'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz