česky english deutsch <<<

Oparenské údolí a okolí

Skalní stepi a lesostepi

Pro jižní a jihozápadní svahy nejen Lovoše, ale většiny kopců Lounsko-labského středohoří jsou charakteristická společenstva skal, sutí a porosty stepního charakteru. Typické jsou především kavyly, například kavyl Ivanův (Stipa joannis). Zvlášť chráněné druhy rostlin v národní přírodní rezervaci reprezentují například bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), třemdava bílá (Dictamnus albus), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), nebo kosatec bezlistý (Iris aphylla). Skalní stepi se pyšní i řadou zvláště chráněných druhů živočichů. Z chráněných druhů obratlovců se zde vyskytuje například zmije obecná (Vipera berus), strnad zahradní (Emberiza hortulana) či plch velký (Glis glis). Velmi významná a bohatá je fauna bezobratlých, vázaná především na prostředí skalních stepí, lesních okrajů a sutí. Zajímaví jsou například zástupci motýlů. Vedle známých a atraktivních druhů jako jsou otakárci, například otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon) zde byly zjištěny i vzácnější druhy, mezi které patří nesytka česká (Pennisetia bohemica), okáč ovsový (Minois dryáda), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) nebo přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Ze zástupců brouků se zde nachází nápadně zbarvený krajník pižmový (Calosoma sycophanta). Krajník je větší, kovově lesklý střevlík, který je rozšířen po celé Evropě. V České republice patří mezi chráněné druhy živočichů. Krajník je užitečný tím, že se živí housenkami i dospělými jedinci můry bekyně velkohlavé (Lymantria dospat), která při přemnožení způsobuje kalamity na lesních porostech. Jižní až jihozápadní svah Lovoše je porostlý dubohrabrovým lesem s množstvím křovin jako je líska, babyka nebo šipák. Tyto křovinaté plochy lesostepních útvarů obklopují stepní lysinu a přecházejí v listnatý les, který zaujímá asi 80 % celkové výměry NPR Lovoš.

Krajník pižmový

Krajník pižmový

Bělozářka liliovitá

Bělozářka liliovitá

Skalní stepi

Skalní stepi

GPS pozice

N 50° 31.611', E 14° 1.054'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz