česky english deutsch <<< >>>

Oparenské údolí a okolí

Sutě a suťový les

Sutě a suťová pole jsou pro České středohoří velmi charakteristickým krajinným prvkem. Jsou to místy plošně rozsáhlé, nahromaděné hrubší i jemnozrnnější zvětraliny, vzniklé z hornin vulkanického původu. Sutě jsou gravitačně tříděné, tzn. že největší balvany (až metrových rozměrů) se dovalily díky své hmotnosti a setrvačnosti až na úpatí svahu a drobnější úlomky zůstávají ležet v horních polohách suťových polí. Otevřené balvanité sutě neumožňují růst vyšších rostlin, z důvodu nepřítomnosti hlíny a štěrkovitých složek, proto se zde nachází pouze mechy a lišejníky. V suťových polích je možno spatřit zástupce hlodavců myšici křovinnou (Apodemus sylvaticus), která také výborně šplhá po stromech nebo hraboše polního (Microtus arvalis). Ze všech zástupců savců, kteří žijí nejen v sutích a suťových polích, ale jejich teritorium sahá i do stepi, je možno uvést například kunu skalní (Martes foina). Tato šelma má dlouhé štíhlé tělo s hedvábnou srstí a bílou náprsenkou. Kuna skalní smí být lovena od 1. listopadu do posledního února, ale po zbytek roku je hájená. Z brouků stojí za zmínku střevlíček (Leistus montanus kultianus), který vyhledává velmi specifické klima hlubších sutí, podobně jako poměrně velké množství druhů pavouků, například stepník rudý (Eresus cinnaberinus) nebo sklípkánek (Atypus affinis). Z drobných plžů například vrkoč horský (Vertigo alpestris) nebo zrnovka trojzubá (Pupilla triplicata). Na severozápadním a severním svahu vrchu Lovoše je vlhčí klima, vhodnější pro růst dřevin, které se vyvinuly na zpevněné a zahliněné drolině suťí. V suťovém lese převažuje dub zimní (Quercus petraea), lípa, habr a javor klen (Acer pseudoplatanus). Rostlinstvo travnatých porostů většiny slunných svahů je druhově velmi bohaté. Charakteristické jsou především kavyly, kosatec bezlistý (Iris aphylla) nebo bělozářka lilovitá (Anthericum liliago) a další.

Sutě

Sutě

Stepník rudý

Stepník rudý

GPS pozice

N 50° 31.744', E 14° 1.054'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz