česky english deutsch <<< >>>

Oparenské údolí a okolí

Fauna a flóra

Rozmanitá fauna a flóra Oparenského údolí je z velké části přizpůsobená životu ve vlhkém prostředí lužního lesa a kolem vody. Nejvýrazněji zde působí ptactvo. Mezi jejich zástupce patří například konipas horský (Motacilla cinerea), žluna zelená (Picus viridis) a také řada druhů sýkor. Mezi vzácné druhy dravců, které je zde možno pozorovat patří ostříž lesní (Falco subbuteo). K nejkrásnějším ptákům můžeme jistě řadit ledňáčka říčního (Alcedo attnis), kterého zde lze pozorovat při lovu ryb, kdy se střemhlavým letem vrhne hluboko pod hladinu, rybku sevře do zobáku a zase se vynoří. V lesním komplexu Oparenského údolí je zaznamenán i výskyt kriticky ohroženého čápa černého (Ciconia nigra). V rozsáhlých porostech listnatých lesů vrchu Lovoše žije také zajímavé ptactvo. Mnozí z nich využívají možnost hnízdit ve starých doupových stromech. Ze zástupců je možno uvést strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) nebo našeho největšího datlovitého ptáka, datla černého (Dryocopus martius). Datel je úplně černý, jenom na temeni má samec červenou čepičku a samička červenou skvrnu v týle. Ze sov je to výr velký nebo drobná sovička kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), což je nejmenší sova Evropy, která jen o něco větší než vrabec. Klenoty údolí jsou také obojživelníci a plazi. Hojně rozšířený je zde mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), který zaujme svou výraznou barevností. Nejčastěji má černě zbarvené tělo se žlutými skvrnami. Z plazů je zde možno vidět užovku obojkovou (Natrix natrix). Jižní svahy Lovoše také vyhovují například zmiji obecné (Vipera berus) nebo užovce hladké (Coronella austriaca). Po setmění lze pozorovat naše létající savce jako je netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr rezavý (Nyctalus notula). Vyskytuje se zde také náš největší plch, (Glis glis)plch velký. Toto noční zvíře dorůstá délky až 18 cm a je podobný veverce.

Konipas horský

GPS pozice

N 50° 32.045', E 14° 0.943'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz