česky english deutsch <<< >>>

Oparenské údolí a okolí

Doubrava

Pro střední část Českého středohoří jsou typické habrové doubravy a dubohabrové lesy, které se také nachází na vrchu Lovoši. Součástí rostlinných společenstev jsou nejen dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), ale i lípa srdčitá (Tilia cordata) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V těchto listnatých lesích bývalo časté hospodaření formou pařezin. Po vykácení vzrostlých stromů vyrůstají z pařezů nebo kořenů tzv. výmladky, které tvoří základ budoucího porostu. Z křovin jsou zde zastoupeny například líska obecná (Corylus avellana), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) nebo hlohy. V podrostu lesa se nachází běžné hájové byliny, ale i zvláště chráněné druhy, například lilie zlatohlávek (Lilium mahagon) nebo medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), který je z čeledi hluchavkovitých. Tato vytrvalá, chlupatá bylina se na první pohled hluchavce podobá, ale jednoznačně je odlišitelná podle velikosti květů, které jsou obvykle bílé s prostředním růžovým cípem dolního pysku. V místních dobře zachovalých doubravách lze pozorovat dva z našich ohrožených druhů střevlíkovitých brouků a to krajníka hnědého (Calosoma inquisitor) a krajníka pižmového (Calosoma sycophanta). Jejich zvýšený počet zde lze zaznamenat v období kalamitních výskytů motýlů obaleče dubového (Tortrix viridana) nebo bekyně velkohlavé (Lymantria dispar). Tito vzácní brouci se živí právě housenkami zmíněných motýlů. V pařezech a dřevě mrtvých dubů, žijí dlouhověké larvy dalšího hmyzu, rozšířeného právě ve zdejších doubravách a to roháče obecného (Lucanus cervus). Dospělý brouk se živí šťávami vytékajícími ze zraněných stromů. V okolí lesních cest je patrný „rozoraný terén“, což jsou pozůstatky po průchodu přemnožené černé zvěře – prasat divokých.

Lilie zlatohlavá

Lilie zlatohlavá

Medovnik meduňkolistý

Medovnik meduňkolistý

Roháč obecný

Roháč obecný

GPS pozice

N 50° 31.965', E 14° 0.924'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz