česky english deutsch <<< >>>

Konojedy a Levínsko

Konojedy

Konojedy je malebná vesnička ležící asi 4 km severně od Úštěka. Na návsi je několik roubených, hrázděných a empírových domů, které byly postaveny v druhé polovině 19. století. Zajímavostí této malé vsi je komplex kláštera Servitů (řád služebníků panny Marie) a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Panství Konojedy prodal markrabě Bádenský roku 1650 hraběti Janu Šporkovi. Dcera Anna Kateřina hraběnka Šporková zde nechává, po jeho smrti, se svým manželem Františkem Karlem Rudolfem hrabětem Swerts Šporkem zbudovat klášter a výše zmiňovaný kostel. Syn hraběte Šporka původně gotický kostel nechal roku 1699 barokně přestavět. Současná stavba, pozdně barokní z let 1747–1762 postavená patrně dle návrhu W. M. Löhrera stojí na okraji skalnaté plošiny. Kostel je jednolodní stavba s pravoúhlým chórem, k němuž přiléhá na východní straně hranolovitá věž.
V těsném sousedství kostela leží komplex kláštera, který vznikl přestavěním původního zámečku ze 16. století. Svou barokní podobu získal v letech 1739–1758. Zámek a panství byl v držení Berků z Dubé, poté ho získal Kolovrat z Libštejna a od roku 1650 byl majetkem Antonína Šporka. Rozlehlá patrová budova o čtyřech křídlech kolem čtvercového dvora byla dříve spojena s kostelem krytou chodbou. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a probíhá zde rozsáhlá rekonstrukce. V komplexu stojí dvě památné lípy malolisté (Tilia cordata) a nedaleko se také nachází národní přírodní památka Dubí hora, tzv. Konojedské bochníky, které si při návštěvě Konojed určitě nenechte ujít.

Konojedy

Konojedy

GPS pozice

N 50° 37.688', E 14° 21.062'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://