česky <<<

CHKO Beskydy

Šelmy - Bílý kříž

Víte, že Beskydy jsou jediným místem v České republice, kde se vyskytují všechny tři velké šelmy najednou? Můžeme zde potkat jak ryse ostrovida, tak vlka evropského nebo i dokonce medvěda hnědého.

Rys ostrovid

Je největší kočkovitou šelmou Evropy a náleží mezi chráněné druhy. Na mnoha oblastech svého původního areálu byl vyhuben, někde pak došlo k úspěšnému navrácení, což je i případ České republiky. Rys je aktivní hlavně za soumraku, na tichých lokalitách může být k vidění i přes den, kdy se rád sluní. Rys není žádný vytrvalý pronásledovatel, na kořist číhá, či se k ní nepozorovaně přiblíží a útočí z bezprostřední blízkosti. Pokud kořist nedostihne několika skoky, nechá ji být. Zpravidla nezačne žrát ulovenou kořist hned, lov ho zpravidla vzrušuje a než vzrušení pomine, obvykle si s mrtvou kořistí nějakou dobu hraje, než se do ní pustí. Hlavní složkou potravy je u nás především srnec, méně již jelen či prase. Nepohrdne ani drobnými hlodavci jako jsou zajíci, příležitostně pak jídelníček doplňují lišky, kočky, ptáci, obojživelníci, hmyz a někdy i hospodářské zvířectvo.

Rys Ostrovid

Rys Ostrovid

Vlk evropský

Vlk evropský je největší člen čeledi psovitých a předek psa domácího. Kdysi to byla šelma s největším rozšířením na světě, ale všude ji lidé pronásledovali a ničili její prostředí. U nás je vlk stále vzácný. Životaschopnost vlka a jeho velká úspěšnost jako predátora je dána jeho organizovaností a vytváření smeček, které mají obvykle 8 – 12 členů. Smečky hlídají svá rozlehlá teritoria a vyznačují je pachovými značkami. Vytí je slyšet i na deset kilometrů daleko a umožňuje oddělení konkurenčních smeček bez fyzického střetnutí. Protože vlci loví ve skupině, mohou zabíjet zvířata větší, než jsou oni sami. Loví hlavně jeleny a divoká prasata, v menší míře také srnčí zvěř, drobné hlodavce, lišky, toulavé psy a příležitostně i ovce.
Centrem přesně stanovené hierarchie je dominantní, rozmnožující se pár, který je většinou soudružný po celý život partnerů.

Vlk Evropský

Vlk Evropský

Medvěd hnědý

Medvěd hnědý je mohutná šelma se silnými končetinami s velkými, až 15 cm dlouhými drápy, dlouhou srstí a velkou kulatou hlavou. Žije samotářským životem, kdy je aktivní především ve dne. Je všežravec. I přes svou zabijáckou pověst tvoří až 90 % potravy medvěda hnědého rostlinná strava. Medvěd hnědý útočí na člověka jen velice zřídkakdy a nejčastěji se tak stává, pokud ho vyrušíme při konzumaci potravy, pokud je raněný, nemá možnost úniku nebo pokud narazíme na samici s mláďaty nebo na samce v období páření. Na zimu upadá do nepravého zimního spánku, před kterým musí dosáhnout hmotnosti i vyšší než 900 kg. Během listopadu až prosince ulehává na klidném a suchém místě (např. ve skalních dutinách nebo ve vlastnoručně vyhrabané jámě) a během hibernace, z které se probouzí v únoru až dubnu, často opouští svůj brloh a vydává se za potravou I přes svůj mohutný vzhled je medvěd hnědý výborný běžec, který dokáže běžet i vyšší rychlostí než 45 km/h.

Medvěd Hnědý

Medvěd Hnědý

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz