česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Skleník FM - sukulentní část

Oblasti s nízkými srážkami jako jsou polopouště, stepi a suché opadavé lesy se zdají oproti vlhkým částem tropů pusté. Všímavý pozorovatel zde najde mnoho zajímavých rostlin, přizpůsobených nehostinným podmínkám, silnému slunečnímu žáru, velkému kolísání teplot a suchu, které může trvat i několik let. Přizpůsobení klimatu jsou značně různorodá a liší se i strategie umožňující rostlinným druhům přežít. Geofyty mají podzemní vytrvalé orgány a nadzemní části raší až s příchodem dešťů. Stejnou funkci mají kaudexy, zbytnělé útvary tvořené svrchní částí kořene a bází stonku. Uchovávají vodu a tvoří dočasné, většinou nesukulentní výhony. Četné suchomilné stromy, keře a trvalky mají ztlustlé stonky vyplněné houbovitým – parenchymatickým pletivem schopným uchovávat vodu. Mnohé jsou opadavé a vyvinuly se u nich drobné listy často pokryté hustými chlupy nebo vrstvou vosku. Podobně jsou pokryty i listy epifytních rostlin. Všechna tato uzpůsobení omezují odpařování vody. V první části skleníku můžete pozorovat suchomilné rostliny pocházející ze tří kontinentů. Terasy po pravé straně u zdi jsou věnovány suchým oblastem Austrálie, centrální část skály je osázená rostlinami pocházejícími především z jižních států Oaxaca a Puebla. Na Mexiko navazuje menší pozoruhodná expozice madagaskarských rostlin. Zbytek svažitého terénu představuje rostlinná splečenstva Afriky, rovníkovými státy počínaje a jihoafrickým Kapskem konče. Úzké záhony lemující cestu přibližují flóru Kanárských ostrovů – vegetaci jižního a západního pobřeží ostrova Tenerife. Štola, která je ražena původním podložím, spojuje sukulentní část skleníku s částí tropického deštného pralesa. Trasa vede mezi tropickými jezery, v nichž může návštěvník obdivovat na 70 druhů ryb z tropické Ameriky, Asie a Afriky.

Sukulent (Stapelia gigantea)

Orchidej (Hormidium vitelinum)

Epifitní kmen s rozkvetlými tillandsiemi

Epifitní kmen s rozkvetlými tillandsiemi

GPS pozice

N 50° 7.320', E 14° 24.857'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://