česky english deutsch <<< >>>

Nové Hrady

Klášter

Barokní klášter Božího Milosrdenství – dříve Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů – je dalším ze symbolů města. Jeho zakladatelem byl vnuk Karla Bonaventury Buquoye, Ferdinand, který byl na válečném tažení proti Turkům v roce 1664 těžce raněn. Tehdy učinil slib, že v případě svého uzdravení založí klášter ke cti Panny Marie.

Základní kámen kláštera byl položen 27. května 1678 a na místě původní fary před dnešním vchodem do kláštera byl vztyčen kříž. Již roce 1681 došlo k nastěhování prvních mnichů. Dostavba kláštera, zejména úpravy interiérů, pokračovaly do roku 1685.

V přízemí budovy se nachází velký refektář, který je zaklenut valenou klenbou vyzdobenou bohatými štukovými kartušemi a ovocnými festony. Místnost klášterní knihovny obsahovala v roce 1950 okolo 7 500 svazků knih..

V padesátých letech minulého století přestal klášter sloužit jako duchovní centrum a byl obsazen vojáky pohraniční stráže. To vedlo k velkému poničení interiéru.

V devadesátých letech byl objekt vrácen řádu služebníků Panny Marie – servitům, kteří zde i díky pomoci ze zahraničí uskutečnili nákladnou rekonstrukci celého objektu, včetně klášterní zahrady, a 18. září 1994 obnovili slavnostním vysvěcením budovy duchovní život členů řádu.

Obnova kláštera po Sametové revoluci je spjata s osobou pátera Bonfilia, který se stal symbolem pro celé město. Jeho energie a neutuchající optimismus vedly nejen k obnově objektu kláštera, ale také k návratu duchovních hodnot, které svým příkladem reprezentoval a klášter se díky jeho otevřenosti stával místem setkání bez ohledu na vyznání. Bohužel již není mezi námi. Jeho životní cesta se naplnila 11. října 2005.

GPS pozice

N 48° 47.371', E 14° 46.806'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
Tel.:602 471 653
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://www.ruze.ekomuzeum.cz