česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Lesní biotopy Asie

Expozice lesních biotopů představuje asijské dřeviny rostoucí především na suchých výhřevných stanovištích. Celá plocha geografických celků se nachází na místě současných lesních porostů, které jsou tvořeny ve velké většině borovicí lesní, dále pak některými druhy zvláště domácích listnatých dřevin ( dub, lípa, habr). Lesní porosty zde byly založeny zhruba v druhé polovině 60. let 20. století a do současné doby neprošly výraznou změnou. V rámci budování nových geografických celků však dojde v horizontu několika desetiletí ke kompletní přeměně stávající druhové skladby lesa. Již nyní je v podrostu vysazena celá řada dřevin typických pro asijský kontinent, které budou v budoucnu tvořit hlavní kostru expozice. Mezi nově vysazené, budoucí dominanty patří například cedr himalájský. Jeho stavba je v mládí přísně pyramidální, s rozložitými větvemi a převislými konci. Starší rostliny ale nabývají charakter unikátních solitér. Mezi zajímavé keře patří hustě větvený Plotovník Davidův. Zvláště větve mladých rostlin jsou silně kolcovité, kolce jsou 1,5–10 cm dlouhé.

Jiří Suchý dokončuje výsadbu lapiny úzkokřídlé (Pterocarya stenoptera)

GPS pozice

N 50° 7.287', E 14° 24.982'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://