česky english <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Lesní biotopy Ameriky

Expozice lesních biotopů představuje americké dřeviny rostoucí především na suchých výhřevných stanovištích. Celá plocha geografických celků se nachází na místě současných lesních porostů, které jsou tvořeny ve velké většině borovicí lesní, dále pak některými druhy zvláště domácích listnatých dřevin (dub, lípa, habr). Lesní porosty zde byly založeny zhruba v druhé polovině 60. let 20. století a do současné doby neprošly výraznou změnou. V rámci budování nových geografických celků však dojde v horizontu několika desetiletí ke kompletní přeměně stávající druhové skladby lesa. Již nyní je v podrostu vysazena celá řada dřevin typických pro americký kontinent, které budou v budoucnu tvořit hlavní kostru expozice. Jedná se například o Muchovník – keř, který má chutné plody, jež dozrávají v letních měsících. Další zajímavou dřevinou je Borovice Banxova, jejíž šišky narůstají na starších větvích v přeslenech. Mezi velmi atraktivní dřevinu – zejména svým plodenstvím patří Machura pomifera, jejíž plody připomínají obrovské pomačkané pomeranče. Plod tvoří souplodí nažek, ale bohužel v našich klimatických podmínkách nedozrává. Krom nově založených porostů zde budou vytvořeny také luční či rozvolněné partie, které na estetickém principu představí různá stanoviště a přírodní podmínky rostlin Severní Ameriky.

Jiří Bělohlávek dokončuje výsadbu dubu sametového (Quercus velutina)

Dagmar Pecková dokončuje výsadbu tupely lesní (Nyssa sylvatica)

GPS pozice

N 50° 7.298', E 14° 25.037'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://