česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Stráň

Spojnicí mezi Ornamentální zahradou a severními částmi zahrady tvoří expozice zvaná Stráň. Na ní se dosud dochovaly fragmenty původních suchomilných stepních společenstev (hvozdík kartouzek, mateřídouška časná či chrpa čekánek), které byly typické pro Troju ještě do 20. let minulého století. Tehdy se v katastru Troje nacházely intenzivně spásané pastviny, orná pole a sady. Celou Stráň postupně doplňujeme suchomilnými dřevinami se zajímavými květy a plody. Dominantou expozice jsou tři velké železné sochy výtvarníka Lukáše Raise (pasoucí se bojleři neboli Dva, mohutná Noha a nekonečné potrubí neboli Archimedon). Ve vrcholové části je nově instalován panoramatický panel, podle kterého se návštěvník může zorientovat ve výhledu na Prahu, která se návštěvníkům představuje opět z jiného, netradičního úhlu pohledu.

Pasoucí se bojleři

Pasoucí se bojleři

Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)

Panorama expozice Stráň

Panorama expozice Stráň

GPS pozice

N 50° 7.231', E 14° 24.966'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://