česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Viniční domek

Součástí vinice je i pohledově dominantní viniční domek. Jeho vznik lze jen těžko datovat. Část byla postavena snad již v 18. století, západní díl pak v 1. polovině 19. století. V roce 1840 patřil Milosrdným bratřím a klášteru Alžbětinek v Praze, (na mapě Stabilního katastru z roku 1841 je červeně značený objekt odpovídající stávající stavbě). Viniční domek je zděná přízemní stavba na obdélném půdorysu s velmi silnými zdmi a s řadou zpevňujících scarpovitých přizdívek. Domek má jednotraktovou dispozici s trojdílnou východní (patrně starší) částí a jednodílnou (mladší) částí. Místnosti mají trámové stropy a jsou osvětleny poměrně malými okny v hlubokých segmentových záklencích. Domek má hladkou fasádu. Průčelní strana je v západní části členěna pouze dvojicí ležatě obdélných okének s trámkovým ostěním a okenicemi kolem vstupních dveří s kovanými, esovitě prohnutými závěsy. Střecha domku je polovalbová, krytá šindelem s hambalkovým řezaným krovem se šroubovanými spoji. Tato úprava pochází až z 20. století. Viniční domek je v jádře patrně barokní a je jedním z mála dochovaných viničních stavení.

Viniční domek v r. 1995

Viniční domek v r. 1995

Interiér viničního domku

Interiér viničního domku

Viniční domek v zimě

Viniční domek v zimě

GPS pozice

N 50° 7.059', E 14° 24.898'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://