česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Vinice sv. Kláry

Památkově chráněná Vinice sv. Kláry zde byla pravděpodobně již za vlády Václava II. Podle listiny napsané roku 1228 náležely klášteru sv. Jiří na Pražském hradě poplužní dvůr a dvě poplatné usedlosti v Zadním Ovenci (dnešní Troja). S určitostí zde vinice byla za vlády Karla IV. Díky nařízení z roku 1358 o zakládání vinic do vzdálenosti tří pražských mil od Prahy byly všechny vhodné pozemky osázeny révou. Vinice sv. Kláry od 17. století náležela k Trojskému zámku, který nechal postavit Václav Vojtěch ze Šternberka v letech 1678 – 1685. Zde se také hrozny zpracovávaly v ohromných sklepích, do kterých se dalo vjet celými povozy. Roku 1842 koupil zámek i pozemky od kláštera Alžbětinek a Milosrdných bratří kníže Veriand Windischgrätz, který obnovil zdejší vinici. Po něm vlastnila pozemky rodina Židlických. Vinice zde byla nepřetržitě až do roku 1925. V tomto roce zaznamenal katastrální úřad změnu z vinice na zahradu. Sortiment révy vinné nacházející se na této historické vinici je velice obsáhlý. Vinice se skládá z části produkční a části ukázkové. V produkční části jsou zastoupeny bílé moštové odrůdy Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau, Sauvignon, Muškát moravský, Tramín červený, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé. Z červených moštových odrůd zde nechybí Modrý Portugal a Rulandské modré. Ze stolních odrůd jsou v produkční části vysazeny odrůdy Chrupka bílá, Chrupka červená a Královna vinic. V ukázkové části najdeme sortiment téměř všech moštových odrůd révy vinné, které jsou povoleny k pěstování a výrobě vína v České republice. Návštěvníci se s nimi mohou seznámit na vinařské naučné stezce. Vína z této vinice se dají zakoupit ve vinotéce, která je umístěna ve viničním domku.

Pohled na vinici od řeky

Pohled na vinici od řeky

Technologické vybavení sklepa

Technologické vybavení sklepa

Pohled na labyrint v zahradě Trojského zámku

Pohled na labyrint v zahradě Trojského zámku

GPS pozice

N 50° 7.065', E 14° 24.828'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://