česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Japonská zahrada

Tradice umění japonských zahrad spadá do hluboké minulosti. Tyto zahrady vytvářejí prostředí, vhodné k uklidnění a uvolnění myšlenek, možnosti soustředit se. Jsou tvořeny podle specifického estetického kódu, který má široké symbolické zázemí. Při výsadbě rostlin se nezdůrazňuje jen pestrost květů, ale elegance stálezelených keřů, listnatých i jehličnatých stromů a zároveň se počítá s proměnlivostí scenérie během roku. Zdejší zahrada byla založena na ploše 0,67 ha a je rozdělena na dvě části. Spodní část zahrady je koncipována jako sbírková, vrchní část představuje horskou krajinu. Základními prvky při její tvorbě byly kámen, voda a rostliny. První ze dvou částí zahrady představuje krajinu s horami, stromy, potůčkem a jezírkem. Dominantou je jezírko s ostrůvkem ve tvaru želvy, symbolu dlouhého života. Seskupení kamenů mezi břehem a ostrůvkem znázorňuje lodě plující na ostrov, a nazývají se „kameny nočního čekání“. Ve vodě se zrcadlí trsy travin, kosatců, bambusů a azalek rostoucích z rozeklaných břehů. Potůček, pramenící v horách, se vine mezi kopci, tvoří kaskády a vodopády. V jeho korytě můžeme nalézt kámen peřeje a v místě, kde vtéká do jezírka, je umístěn kámen vtoku. Zastavení u kamenné kašny s vodou cukubai je symbolem fyzické a duševní očisty i okamžikem estetického zážitku. Kamenná lampa vedle své praktické funkce symbolizovala i světlo poznání, zaplašující mračna nevědomosti. Souvislá kamenná dlažba se střídá s nepravidelně položenými kameny a pískovými cestičkami. Kameny na chodníčku tobiiši vyčnívají nad úroveň cesty, aby si člověk neumazal boty. Jsou záměrně položeny nepravidelně tak, jak to bývá v přírodě. Chýše, krčící se mezi „horami", poskytuje klid pro odpočinek a naslouchání hukotu vody v nedalekém vodopádu.

Stylizovaná horská expozice v Japonské zahradě

Stylizovaná horská expozice v Japonské zahradě

Meditační chýše v zimě

Meditační chýše v zimě

Japonská zahrada

Japonská zahrada

GPS pozice

N 50° 7.117', E 14° 24.909'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://