česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Ornamentální zahrada

Ornamentální zahradu tvoří parkově upravená plocha, která je koncipována z dílčích celků. Vzhledem k tomu, že zahrada v Troji je relativně mladá, tak se v jejích expozicích nacházejí dřeviny nanejvýš čtyřicetileté. Nejstarší dřeviny nalezneme v severní části zahrady. Zde k nejstarším dřevinám patří například statné exempláře sekvojovce obrovského ze Severní Ameriky s trnitými větvemi, smuteční buk nebo dřezovec trojtrnný nápadný svým trnitým kmenem. Všechny tyto dřeviny jsou význačnými dominantami trávníkových ploch Ornamentální zahrady. Nepřehlédnutelným prvkem je centrální letničkový záhon, který zejména v letních měsících hýří záplavou květů. Na centrální část plynule navazují tematicky zaměřené expozice jako je pinetum, které je pojaté sbírkově. Zde narazíme na mnoho zajímavých druhů dřevin a jejich kultivarů. Doplněk expozice tvoří kolekce zkamenělých dřev 200 mil. let starých araukaritů, které jako celek doplňuje vysazený žijící exemplář blahočetu čilského. Neodmyslitelným prvkem každé zahrady je voda. Potůček, který protéká podél bambusové loučky. Soustřeďuje kolekci stínomilných trvalek, mezi něž patří lobelky, zvonky, nebo dnes populární dlužichy. Přímo na kraji potoka si libují vlhkomilné upolíny a blatouchy. Venkovní expozice Ornamentální zahrady také návštěvníkům poskytuje i pohled na sortiment cibulovin a hlíznatých rostlin, které jsou situovány do několika částí zahrady. Některé z nich nakvétají již brzy z jara. Jsou to zejména kosatce, talovíny, šafrány nebo sasanky následované tulipány, narcisy, hyacinty a okrasnými česneky. Zajímavým doplňkem jsou výsadby ocúnů, vysazené u jezírka, které zahradu zkrášlují v podzimních měsících.

Ornamentální zahrada

Ornamentální zahrada

Blahočet čilský (Araucaria araucana)

Jirnice modrá (Polemonium caeruleum)

GPS pozice

N 50° 7.131', E 14° 24.806'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://