česky english deutsch <<< >>>

Významná místa botanické zahrady

Historické zastavení (Jih)

Pražská botanická zahrada byla založena v roce 1969. Ředitelem nově vzniklé zahrady byl Ing. Jan Jager, kterého v roce 1973 vystřídal Ing. Josef Vyskočil vedl zahradu až do roku 1989. Během jeho působení začala být plocha kolem správní budovy v Nádvorní ulici přeměňována na expoziční plochy. V zahradě byl tou dobou soustředěn bohatý sortiment rostlin – stálezelených listnatých i jehličnatých dřevin, zahradních hybridů kosatců i botanických cibulovin, sbírka bonsají.. Index plantarum vydaný v roce 1979 obsahoval již celkem 1889 druhů. Navzdory všem snahám ale nevznikla až do roku 1989 v Troji pro veřejnost otevřená botanická zahrada. Tu návštěvníci mohli navštívit pouze po několik dní v roce během významných akcí. Po roce 1989 se stal ředitelem Ing. Evžen Pechman. I díky jeho snahám se v srpnu 1992 zahrada po mnoha letech otevřela veřejnosti tzv. Úvodní expozicí – parkově upravenou plochou mezi správní budovou v Nádvorní ulici a Vinicí sv. Kláry. Tento rok znamenal zlom v existenci botanické zahrady. V roce 1997 byla zpřístupněna Japonská zahrada, vřesoviště podél viniční zdi, expozice flóry Turecka a Středomoří a kolekce kosatců. S myšlenkou vybudovat atraktivní skleník přišel další z ředitelů J. R. Haager. Pro veřejnost se plně otevřel v červnu 2004. V roce 1995 byla botanické zahradě do správy svěřena památkově chráněná vinice sv. Kláry, která je od roku 2005 zpřístupněná celoročně. Souběžně byly zahájeny sanační práce na části viničního svahu, kde hrozil sesuv zeminy. V místě sanovaného svahu se do prostoru opěrné konstrukce začala v květnu 2009 budovat Expozice výroby vína, která byla slavnostně otevřena v září 2009 paní Ivou Janžurovou a Václavem Postráneckým.

Počátek 70. let minulého století – první výsadby na venkovních expozicích

Počátek 70. let minulého století – první výsadby na venkovních expozicích

Ornamentální zahrada ve 20. letech minulého století

Ornamentální zahrada ve 20. letech minulého století

U kaple sv. Kláry kolem roku 1900

U kaple sv. Kláry kolem roku 1900

GPS pozice

N 50° 7.154', E 14° 24.780'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Eva Vítová
Tel.:+420 234 148 134
e-mail:eva.vitova@botanicka.cz
http://