česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Svinec – vrchol (547 m n. m.)

Přírodní rezervace Svinec byla vyhlášena v roce 1994. První návrhy na její vyhlášení však byly podány již roku 1977. Důvodem těchto návrhů byl výskyt ohrožených druhů rostlin zejména vzácného vstavače bledého. Rezervace zaujímá rozlohu 30, 25 hektarů, spolu s ochranným pásmem, které má zajišťovat ochranu přírodní rezervace, pak 162 hektarů. Území rezervace je tvořeno převážně květnatými loukami, mezemi, bývalými pastvinami, lesíky a remízky, na nichž se vyskytuje množství vzácných druhů rostlin a živočichů. Jednou z botanických zajímavostí Svince je výskyt ohrožené prvosenky jarní. Prvosenka jarní má na rozdíl od běžné prvosenky vyšší výrazně sírově žluté květy uložené v řidším květenství. Zde ji můžeme v časném jaru najít převážně v mezích a krajích lučních porostů. Křovinaté pásy mezí s jednotlivými torzy starých stromů jsou významným hnízdištěm ptáků. Setkat se zde můžeme mimo jiné s křepelkou, krutihlavem, ťuhýkem, rehkem či několika druhysýkor. Na vrcholu Svince stojí kamenný kříž postavený kostelníkem ze Španělské kaple po návratu ze zbožné poutě do Svaté země. Poutník přinesl ze své poutě, kterou vykonal v roce 1873, kameny z posvátných hor Palestiny, Egypta a Říma a uložil je do základů kříže.

Prvosenka jarní

Prvosenka jarní

Modřenec chocholatý

Modřenec chocholatý

Jehlice rolní

Jehlice rolní

GPS pozice

N 49° 33.952', E 17° 58.888'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://