česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Svinec - sjezdovka (518 m n. m.)

Ze stanoviště č. 5 v nadmořské výšce 408 m odbočuje naučná stezka z asfaltové silnice na lesní turistickou stezku, která nás po severovýchodním zalesněném úbočí Svince dovede na jeho hřeben. Ze značené stezky odbočuje vlevo lesní cesta (žlutá turistická značka) k vývěru kvalitní pitné vody s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Prameniště je odpočinkovým místem obyvatel města, kteří si pravidelně odnášejí vodu, které připisují léčivé účinky. V jarním období nás podél trasy mohou provázet některé naše orchideje, jako vstavač mužský znamenaný, okrotice bílá, bradáček vejčitý a jiné pozoruhodné druhy lesní květeny: pryšec mandloňovitý, zápalice žluťuchovitá, na loukách a v okrajových porostech pak nápadně vyvýšený blankytně modře kvetoucí rozrazil ožankovitý a jiné druhy. Území se nachází v ochranném pásmu Přírodní rezervace Svinec. V roce 1981 byla na severním úbočí Svince vybudována lyžařská sjezdovka a ubytovna. Zařízení je ve vlastnictví Lyžařského klubu „Svinec“. Ubytovna s kapacitou 35 lůžek poskytuje celoročně služby turistům. Odlesněním svahu pro stavbu sjezdovky vznikl z hřebene Svince průhled do území Moravské brány, jejíž charakter typické příkopové propadliny je velmi dobře patrný na pozadí ostře se rýsující zlomové linie zalesněných svahů Oderských vrchů.

Studánka pod Svincem

Studánka pod Svincem

Bradáček vejčitý

Bradáček vejčitý

GPS pozice

N 49° 34.213', E 17° 59.511'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://