česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Svinec (546 m.n. m.)

Svinec s maximální výškou 546 m. n. m. je tvořen litologicky podmíněnou příkrovovou troskou tvaru kozího hřbetu s příkřejším severozápadním svahem. Masiv Svince je budován strážskými pískovci a slepenci flyše slezského příkrovu s vápenitými vložkami a prostupujícími vyvřelinami těšínitové formace. Vrchol je bezlesý a v minulosti byl využíván jako pastvina. Severní svahy jsou porostlé smíšenými lesními porosty charakteru suťových lesů. Louky, pastviny a meze na svazích jsou druhově bohaté s významným výskytem chráněných a ohrožených druhů. Vyskytuje se zde například hořec křížatý, prvosenka jarní či velmi bohatá populace chráněné orchideje vstavače bledého. Nepřehlédnutelná jsou společenstva s rozrazilem ožankovitým, voskovkou menší a černýšem rolním, které zdobí meze a okraje luk. Toto přírodní bohatství bylo důvodem, že byl Svinec v roce 1995 vyhlášen přírodní rezervací. Na loukách před vstupem do vlastní rezervace můžeme vidět samostatně stojící jabloň. Jedná se o starou odrůdu Skořicové letní lidově zvanou Dvorčinka.

Vstavač bledý

Vstavač bledý

Rozrazil ožankovitý

Rozrazil ožankovitý

Dvorčinka

Dvorčinka

GPS pozice

N 49° 34.076', E 17° 59.098'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://