česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Smetanovy sady (317 m n. m.)

Na území Smetanových sadů byly v minulosti pořádány dobytčí trhy. V druhé polovině 19. století byl na tomto prostranství zřízen třetí městský hřbitov, který získal díky dobrovolné pomoci vojenské posádky během první světové války důstojnou parkovou úpravu (přestavba byla zahájena v roce 1915). V době svého vzniku byl park pojmenován po německém romantickém básníku Eichendorfovi, který tvořil v blízkých Sedlnicích. Součástí sadových výsadeb je i červenolistá forma buku lesního. tento strom je pojmenován po rodákovi z nedalekých Hynčic, Johanu Gregoru Mendelovi. Strom byl byl vyhlášen v roce 1998 památným stromem. Obvod kmene ve výši 1,3 m nad zemí činí 434 cm. Výška stromu dosahuje dvaceti metrů a stáří stromu bylo odhadem určeno na 170 let. Charakteristickým znakem tohoto kultivaru je tmavě červenohnědé zbarvení listu, pro kterou je sadovnicky ceněn. Barva je způsobena obsahem antokyanových látek přítomných v listech. Nejintenzivnější červené zbarvení mají z jara, na léto pak barva lehce potemní do fialové. Listy jsou velké, lesklé a mělce zoubkaté. Přírodovědec a zakladatel genetiky J. G. Mendel (20. 7. 1822 Hynčice – 6. 1. 1884 Brno), působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Při okraji parku stojí barokní Španělská kaple – poutní kaple Panny Marie Bolestné. Je postavena nad společným hrobem císařských obránců města, tzv. černých Španělů, kteří padli v bitvě před branami města v roce 1621. V této bitvě bylo asi 1000 císařských vojáků pobito vojskem Jana Jiřího Krnovského. Barokní kapli nechali vystavět měšští radní na místě kaple dřevěné. V období reformace byla císařem Josefem II. zrušena a přeměněna ve sklad soli. Díky daru občana Františka Mecha byla zrestaurována a v roce 1841 vrácena náboženským účelům.

Mendelův buk

Mendelův buk

Španělská kaple na výřezu z veduty města z r. 1729

Španělská kaple na výřezu z veduty města z r. 1729

Bitva u Nového Jičína na obraze Panny Marie Bolestné , Antonín Berger, 1841

Bitva u Nového Jičína na obraze Panny Marie Bolestné , Antonín Berger, 1841

GPS pozice

N 49° 35.337', E 18° 0.651'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://