česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Sedlo pod Strážnicí (484 m n. m.)

Na vyvýšenině nad sedlem byly v roce 1927 odhaleny pozůstatky lidského osídlení. Při dalším výzkumu prováděném v 50. letech 20. století bylo na lokalitě zjištěno hradiště púchovské kultury (150 – 0 l. př. n. l.) o velikosti asi 0,5 ha. Hradiště bylo opevněno hradbou o šířce 4 m s kamenným lícem zpevněným svislými sloupy. Před hradbou byl umístěn příkop. Hradba je doposud patrná jako terénní zlom v severní části opevnění. Púchovská kultura náleží do keltského kulturního okruhu a její centrum bylo na území západního Slovenska v Pováží. V České republice se omezuje na karpatskou oblast, přesněji Moravskoslezské Beskydy a jejich podhůří a Bílé Karpaty po Vlárský průsmyk. Z hradiště na Požaze pochází bohaté doklady kovářského zpracovávání železa, dále skleněné kroužkové a jantarové perly, bronzové náramky, prsteny, kroužky s vývalky, nákončí opasků a další archeologický materiál. Chronologicky nejdůležitější je 25 železných a bronzových spon (spojené konstrukce typu Almgren, lžičkovité a s prohnutým lučíkem), které umožňují datovat toto hradisko na sám závěr doby laténské od 120. let př. n. l. až po přelom letopočtů.Zdrojem železa pro místní zpracovávání byly patrně ložiska pelokarbonátů vyskytující se hojně v Podbeskydí. Další zajímavostí je značné zastoupení kostí divoké zvěře oproti kostem hospodářských zvířat, což ukazuje na polohu hradiště na tehdejším pomezí osídleného území. Zjištěný požár opevnění hradiska Požahy by mohl nasvědčovat o jeho násilném konci. S touto skutečností by snad mohly souviset i nálezy depotů železných předmětů zde nalezených.

Bronzové kroužky, spona a zlomek skleněného korálku

Bronzové kroužky, spona a zlomek skleněného korálku

Bronzová pinzeta

Bronzová pinzeta

Val při archeologickém průzkumu

Val při archeologickém průzkumu

GPS pozice

N 49° 33.373', E 17° 58.934'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://