česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Rodný dům Františka Palackého (339 m n. m.)

Dům vystavěl na konci 18. století Jiří Palacký, otec Františka Palackého, který zde zřídil evangelickou školu. Ta zde působila do roku 1829. Fr. Palacký se narodil 14. 6. 1798 v Hodslavicích. Již od mládí projevoval velké nadání, rád četl a byl nejlepším žákem otcovy školy. Od roku 1807 navštěvoval zámeckou školu osvícené hraběnky Marie Walburgy Truchsess-Zeil v nedalekém Kuníně. V roce 1809 odešel studovat na Slovensko, na latinské gymnázium do Trenčína a poté od roku 1812 na evangelické lyceum v Bratislavě. Palacký studia nedokončil a univerzitního vzdělání se mu už ani později nedostalo. Roku 1823 odešel do Prahy, kde jej Josef Dobrovský získal pro práci historika. Palacký zůstal v Praze již natrvalo. Seznámil se s řadou vynikajících českých vlastenců a vědců: Josefem Jungmannem, Václavem Hankou a dalšími. Palacký se brzy stal vedoucí osobností národně – obrozeneckého dění. Stál u zrodu českého vědeckého časopisu, který vychází dodnes pod názvem časopis Národního muzea. Stal se tvůrcem programů a budovatelem historických sbírek Národního muzea, organizoval vědeckou práci, založil významné vědecké instituce a edice jako Matice česká nebo Archiv český. Byl předsedou sboru pro zřízení Národního divadla. V roce 1861 položil základní kámen k jeho stavbě. Byl zastáncem myšlenky tzv. austroslavismu – autonomie slovanských národů v rámci rakouského státního celku. Na svém nejvýznamnějším díle Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě pracoval přes 50 let. Na základě studia většinou neznámých pramenů předložil veřejnosti první skutečné dějiny českého národa od jeho počátků až do ztráty samostatnosti nástupem Habsburků na český trůn v roce 1526. Když Palacký umíral ve svém pražském domě 26. 5 1876, byl už svými současníky považován za Otce národa.

František Palacký

František Palacký

Expozice Muzea Novojičínska v rodném domě Fr. Palackého

Expozice Muzea Novojičínska v rodném domě Fr. Palackého

GPS pozice

N 49° 32.299', E 18° 1.348'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://