česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Prameny Zrzávky (385 m n. m.)

Přírodní památka Prameny Zrzávky byla vyhlášena k ochraně minerálních pramenů a dosud dochovaných přirozených lučních společenstev navazujících na vývěry minerálních vod. V mokřadním společenstvu se vyskytuje několik zvlášť chráněných druhů rostlin, jako je například prstnatec májový a jiné. Zvláštností je vývěr mineralizovanách pramenů do horského potůčku. Prameny jsou od sebe vzdáleny pouze 4 metry avšak mají velmi odlišné složení. Jeden z nich („Kyselka“, nebo též „Zrzávka“) má vodu železitou a druhý („Smradlavka“) vodu sirnou. Provedenými rozbory bylo zjištěno v 1 l (v mg): „Kyselka“ – Ca 96,2, Mg 19,5, Fe 0,33, Mn 0,191, Cl 9,9, dusičnany 0,50. „Smradlavka“ – Ca 92,2, Mg 13,4, Fe 0,60, Mn 0,182, Cl 11,3, dusičnany 0,60. Další z pramenů, Bílá voda, se nachází asi 200 m jižněji na souřadnicích N 49° 31.31600', E 18° 0.65165'. Má výrazně slabší průtok, ale jeho mineralizace je silnější. Název dostal podle výrazných bílých povlaků sirných bakterií v pramenné stružce. Celá lokalita má zvláštní název Čtenice. Ten má původ v pobělohorské době, kdy docházelo v našich zemích k násilné rekatolizaci. Týkalo se to i evangelíků v Hodslavicích, kteří byli nuceni navštěvovat katolické bohoslužby, ale přitom zůstávali věrni víře svých otců. Scházeli se tajně v domorazském lese, v místech pramenů Zrzávky „ke čtení písma“.

Povlaky sirných bakterií v pramenné stružce

Povlaky sirných bakterií v pramenné stružce

Kyselka a Smradlavka

Kyselka a Smradlavka

GPS pozice

N 49° 31.475', E 18° 0.853'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://