česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Polštářové lávy ve Straníku (405 m n. m.)

Přírodní památka je tvořena odkrytými vulkanickými horninami těšínitové asociace, které zde tvoří polštářové lávy. Jejich vznik spadá do spodní křídy. Polštářové lávy vznikají při podmořských výlevech lávy na strmých svazích, kdy se žhavá láva odtrhává od proudu a jednotlivé chladnoucí bloky vytvarované do oblých polštářů se hromadily na úpatí svahu a posléze byly tmeleny mladším sopečným materiálem při následných erupcích. Polštáře jsou tvořeny paralelními bochníkovými bloky a jsou protkány sítí radiálně orientovaných trhlin. Jádra bloku pocházejí ze staršího výlevu vulkánu. Olivinický diabas, z něhož jsou jádra bloků, přechází až k diabasu pikritovému. Okraje bloků jsou tvořené limburgity a hráškově se rozpadají. Jednotlivé bloky jsou tmeleny mladší, méně odolnou vyvřelinou a sopečným prachem nebo pískem. Láva je značně prosycena uhličitanem vápenatým a často rozložená druhotnými pochody. Na vrcholu skalního výchozu byla roku 1892 postavena kaple zasvěcená Panně Marii pomocnici křesťanů. Ke kapličce vede dvouramenné schodiště obcházející celou skalku ze kterého lze snadno pozorovat celý výchoz. Lokalita byla vyhlášená přírodní památkou 1.10.1997. Cílem ochrany je zachování odkryvu v současné podobě pro vědecké, studijní a kulturně-společenské využití.

Vláknitý dolomit

Vláknitý dolomit

Blok olivinického diabasu vystupující z méně odolného tmelu.

Blok olivinického diabasu vystupující z méně odolného tmelu.

GPS pozice

N 49° 32.971', E 17° 59.334'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://