česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Pikritové mandlovce (482 m n. m.)

Bývalý lom na kamenivo využívané zejména na zpevňování cest byl na přelomu 19. a 20. století proťat místní komunikací z Kojetína do Straníku. Lom odkrývá výchoz jednu z forem spodnokřídového těšínitového vulkanismu slezské příkrovové jednotky. Jde o pikritové mandlovce. Tato málo soudržná hornina obsahuje útržky láv trachytického složení, tepelně přeměněné a zrohovatělé úlomky jílovců z okolí, spolu s drobným materiálem sopečného původu a se shluky (mandlemi) minerálů, jako je kalcit aj. Hornina vznikla při podmořském sopečném výbuchu usazením ještě žhavých útržků lávy (sopečných bomb) spolu se sopečným pískem a prachem. Sopečné vyvrženiny se promísily s úlomky usazených hornin (hlavně jílovců) z okolí přívodního sopouchu, které byly působením tepla přeměněny. Mezi přeměněnými horninami nalezneme i úlomky starších generací láv. Po usazení byla hornina přeměněna jednak při prosakování roztoků sopečného původu, jednak samotným působením mořské vody. V hornině lze nalézt až 2 cm mocné kalcitové žilky, ve kterých se na styku s horninou vyskytují polokulovité agregáty zeolitu červené barvy, jenž mají až 4 mm v průměru. Památka byla vyhlášena 23.4. 1997 a cílem ochrany lokality je zachování odkryvu a jeho okolí v současné podobě pro účely studijní, vědecké a kulturně-společenské.

Potemník písečný /Opatrum sabulosum/ na navětralém pikritu

Potemník písečný /Opatrum sabulosum/ na navětralém pikritu

Pikrit s drobnými kulovitými agregáty kalcitu

Pikrit s drobnými kulovitými agregáty kalcitu

PP Pikritové mandlovce na historické fotografii

PP Pikritové mandlovce na historické fotografii

GPS pozice

N 49° 33.543', E 17° 59.049'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://