česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Lomy nad Straníkem (490 m n. m.)

V opuštěném, zatopeném lomu při silnici z Kojetína do Straníka nalézáme další z forem podmořské sopečné činnosti ve spodní křídě. V zadní stěně lomu jsou odkryty olivinické těšínity, které vnikly jako ložní žíly do vrstevních spár ve sledu usazených hornin těšínsko – hradišťského souvrství slezské jednotky které tepelně přeměnila. V okolí se nalézají další výchozy vulkanických hornin:

  1. Při cestě do Straníku cca 300 m vlevo nad Stranickým potokem je další opuštěný lom. Ve spodní části lomu je odkrytý podmořský lávový příkrov olivinického diabasu. V jeho nadloží, výše ve stěně vystupuje vrstva pyroklastů. Ty uzavírají kontaktně tepelně přeměněné úlomky hornin z těšínsko – hradišťského souvrství.
  2. V korytě Stranického potoka podél silnice do Straníka lze v odkryté stěně a v korytě pozorovat vrstvy pískovců a jílovců těšínsko-hradišťského souvrství s uzavřeninami pikritického mandlovce.

Olivické těšínity a jim příbuzné horniny se dříve na mnoha místech těžily na stavební kámen a štěrk. Na výzkumu zdejších vyvřelin se podílel Štefan Weigel (*1848 Novém Městě n. M., †1924 Žilina), vlastivědný pracovník, který působil jako četnický strážmistr v Suchdole n. O. Za svůj život shromáždil rozsáhlou sbírku výbrusů hornin a nerostů z jednotlivých lokalit. V současné době je sbírka nezvěstná. Lom má místní název „U oka“. Až do padesátých let 20. století se zde těžil kámen, který se v okolních obcích používal hlavně ke zpevnění cest.

Kontaktní rohovec

Kontaktní rohovec

Natrolit

Natrolit

GPS pozice

N 49° 33.240', E 17° 59.060'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://