česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Kostel sv. Ondřeje (339 m n. m.)

Poprvé jsou Hodslavice připomínány roku 1411 a dlouho náležely k novojičínskému panství. V dolní části byla samostatná ves Rohlina, zaniklá po třicetileté válce. První pramenný záznam o existenci kostela a fary v Hodslavicích pochází z roku 1437. Koncem 15. století byl zdejší kostel značně poškozen a v roce 1523 bylo nařízeno odvádět desátky na jeho opravu. V roce 1551 byla oprava pravděpodobně dokončena a kostel vysvěcen. Nasvědčuje tomu nápis „MD ANNO LI, 9 M – D IIII“ (roku 1551, 9. měs. – 4. dne) nalezený ve 2. polovině 19. století na příčce ve věži. Kostel, pocházející nejpozději z 15. století, se nedochoval ve své původní podobě. Stavba je vzácným dokladem pozdně gotického dřevěného stavitelství. Celkový dojem vertikality podtrhuje podtrhuje štíhlá vížka. V době působení nekatolíků (někdy kolem roku 1600, nejpozději však do roku 1624) došlo k provedení výraznějších stavebních změn. Patří k nim rozšíření kněžiště o čtvercový prostor na severní straně, zvětšení kruchty, připojené k západní stěně kostela a zbudování ochozu a podloubí. Figurální výzdoba pocházela z různých dob. V nejhořejší části stála známá „Hodslavská madona“, patří do okruhu „českých madon kolem roku 1400“. Gotickou sošku z lipového dřeva se zlaceným pláštěm, zlacenými vlasy a zlacenou korunku v podobě liliových listů nahrazuje nyní její kopie. Ve středu oltáře byla umístěna socha patrona chrámu sv. Ondřeje (pozdně gotická až barokní ze druhé poloviny 17. století). Po jeho levé a pravé straně doplňovaly výzdobu oltáře pozdně barokní sochy sv. Josefa Pěstouna a sv. Jakuba (obě kolem roku 1700). tři posledně jmenované originály byly .z kostela odcizeny v roce 1992.

Oltář

Oltář

při bohoslužbě

při bohoslužbě

GPS pozice

N 49° 32.278', E 18° 1.342'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://