česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Janáčkovy sady (305 m n. m.)

Z dochovaných písemných pramenů víme, že na místě dnešních Janáčkových sadů byl od konce 16. stol. do poloviny 19. stol. druhý městský hřbitov. Poslední připomínkou tohoto pietního místa je barokní kaple sv. Kříže z roku 1757 stojící uprostřed parku. Po zrušení hřbitova roku 1879 byl areál hřbitova přeměněn na městský park. Dominantou Janáčkových sadů je gotický kostel Nejsvětější trojice zvaný dříve Moravský kostelík. Toto jméno dostal podle bohoslužeb sloužených v českém jazyce, které se zde konaly už v pobělohorské době. Stavba kostela pochází z přelomu 15. a 16. století. Katolické církvi začala svatyně sloužit po svém znovuvysvěcení v roce 1644. V roce 1657 byla přestavěna věž kostela, v roce 1899 došlo k celkové renovaci stavby, k úpravě fasád a vybudování novogotického přístavku při evangelijní straně lodi. Věž, ve spodních patrech hranolová, nahoře osmiboká, završená cibulovou bání s dvojitou lucernou, stojí v ose před průčelím. Poslední oprava věže byla provedena v roce 2002, kdy byla sejmuta a nově postavena kopule věže a provedeno nové pokrytí krytinou z měděného plechu. Uvnitř kostela najdete zajímavou barokní výzdobu z přelomu 17. a 18. století. Do parkových úprav jsou začleněny čtyři bludné balvany dopravené do okolí Nového Jičína v době sálského zalednění, kdy až do těchto míst zasahovalo kontinentální zalednění. Dva z balvanů jsou ledovcové souvky z blízkého okolí tvořené místní vyvřelinou – pikritem a dva z balvanů jsou ze skandinávsné žuly a ruly. V parku je umístěna pamětní deska novojičínskému rodáku Karlu Krylovi, který ve městě prožil svá mladá léta. Otec Karla Kryla byl spolumajitelem známé tiskárny Kryl a Scotti jejíž bibliofilie jsou sběrateli dodnes velmi vyhledávány.

Detail skandinávské žuly

Detail skandinávské žuly

Skupina bludných balvanů

Skupina bludných balvanů

GPS pozice

N 49° 35.502', E 18° 0.715'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://