česky <<< >>>

Lapkové a hrady Jeseníků

Zřícenina hradu Drachenburgu

V údolí pod vámi, kterému říkáme Údolí Lapků z Drakova se nachází pozůstatky strážního hradu Drachenburgu.

Možná podoba Drachenburgu

Možná podoba Drachenburgu

Drachenburg

Původ názvu hrádku Drakova (Drachenburgu) vychází patrně z jeho samého účelu. Německé „drachen“ značí přísného strážce, přímo dračích vlastností. Je tedy nepochybné že česká podoba slova „drachen“ – Drakov – je původní a vztahuje se k přísnému ozbrojenému výběrčímu. Původ celní stanice na Drakově můžeme patrně klást do 2. poloviny 13. století, do doby, kdy Slezsko a Morava ještě nebyly součástí jednoho státního celku a na jejich hranicích nebyly denní šarvátky nic neobvyklého. Drakov patrně zanikl v důsledku velkého požáru. O tom svědčí velké množství rozesetých uhlíků. Na lokalitě byl nalezen keramický střep datovatelný do 14. až 15. století. Hrad ležel na výrazné skalnaté desce protáhlého podkovovitého tvaru. Toto skalisko vybíhá ze svahu do údolí říčky Černé Opavy a tvoří tak jakousi přirozenou překážku obchodní stezce, která tudy v minulosti procházela. Řeka teče od skaliska jen asi 8m, bylo to vlastně ideální místo pro celní stanoviště, nedalo se mu nikterak vyhnout. Nacházel se zde i uměle vysekaný příkop přes který vedl do hradu most. Plochy podél skaliska a řeky sloužily jako shromaždiště a odstavné plochy pro kupecké karavany, vojenské oddíly, koně i vozy.

Vize hrádku Drachenburg

Vize hrádku Drachenburg

GPS pozice

N 50° 11.023', E 17° 21.212'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz