česky <<< >>>

Lapkové a hrady Jeseníků

Pustý zámek a Rabenštejn

Pustý zámek (Weisenštejn)

Na skalách před vámi kdysi stával hrad Weisenštejn a zhruba 300 m nad ním hrad Rabenštejn. Dnes již téměř zaniklé hrady zmiňované v pramenech v zápisu o loupežném vpádu rytíře Ulmana z Linavy na území vratislavského biskupství, po němž se stáhl na hrad „weyssensteyn“. Hrad Weisenštejn či Pustý zámek řadí přední badatelé mezi skupinu tzv. strážních hradů s celní funkcí. Odpovídala by tomu i jeho poloha a celková dispozice na výrazné skále nad vámi. Hrad se rozkládal na masivnější levé skále. Prostor mezi hradní skálou a úzkým skalnatým hřbetem vpravo prý sloužil jako místo, kde mohly spočinout kupecké karavany a vyřídit clo.

Pustý zámek

Pustý zámek

Dějiny hradu Jedinou písemnou zmínkou o Weisenštejnu je zápis o loupežném vpádu Ulmana z Linavy na území vratislavského biskupství, po němž se s kořistí a zajatci stáhl na hrad „weyssensteyn“. Listina je datována mezi roky 1318, kdy se vlády na Opavsku ujal vévoda Mikuláš II. a 1342, kdy byla uzavřena smlouva mezi vratislavským biskupstvím a králem Janem Lucemburským. Keramické zlomky lze zařadit do širokého rozmezí 14. a 15. století.

Pustý zámek

Pustý zámek

Rabenštejn

Zřícenina nevelkého slezského strážního hrádku založeného ve 12. století je přitažlivá i díky krásným přírodním scenériím a místem, na němž je hrad situován. Hrad Rabenštejn byl menším hradem bez sídelní funkce, který tvořil pozorovatelnu středověké celní stanice na nedalekém Weisenštejně.

Rabenštejn

Rabenštejn

Popis hradu Na mohutnějším ze skalisek se nachází spodní část hranolové věže o půdorysu asi 8,7×6 m. Od stoupající stráně je skála s hradem oddělena příkopovou rozsedlinou. Skalisko s věží za sebou clonilo malý obezděný dvorek s nástupem na plošinu věže. Tady je možnost spatřit uměle upravenou jeskyňku, která patně sloužila jako cisterna na vodu. Druhá ze skalních věží se svislými stěnami dnes na svém vrcholu nenese žádné stopy zdiva, ale její využití alespoň pro lehkou dřevěnou strážnice lze předpokládat.

Rabenštejn

Rabenštejn

GPS pozice

N 50° 8.479', E 17° 19.128'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz