česky english deutsch polski <<<

Rybí

Tis U Křížků - tis červený (395 m. n. m)

Tis U Křížků – tis červený (Taxus baccata) Tato stálezelená jehličnatá dřevina roste v zahradě v Rybím u domu č. p. 86. Území obce spadá do přírodního parku Podbeskydí. Tis je velmi pomalu rostoucí dřevina, věk místního exempláře vysokého 10 m s obvodem kmene 235 cm byl odhadnut na 250 let. Věk je to úctyhodný, ve srovnání s tisíciletým tisem v nedaleké Žilině u Nového Jičína je však čtyři krát mladší! Při pohledu na kmen uvidíme nafialovělou borku, jež jde ve velkých šupinách snadno odloupnout. Dřevo tisu je těžké, tvrdé a pružné, s červenohnědým jádrem. Jehlice jsou svrchu tmavě zelené, zespod žlutozelené a ploché. Na rozdíl od smrku nepíchají. Přirozeně se vyskytuje v podrostu smíšených lesů s bukem a jedlí. V ČR jsou to jen izolované lokality s omezeným počtem jedinců a vesměs jde o přírodní rezervace nebo chráněné krajinné oblasti. Dobře snáší znečištění velkých měst, bývá tedy vysazován jako okrasná dřevina. Celá rostlina s výjimkou červeného míšku okolo semene je jedovatá. Směs alkaloidů se souhrnně nazývá taxin. Kdysi byla jedovatost tisu přeceňována – věřilo se, že se lze otrávit i prodléváním v jeho stínu. Těhotné ženy v minulosti využívaly odvar z jehličí jako abortivum. Mnohdy však způsobil spíše smrt než potrat. Tisové dřevo se využívalo v řezbářství, na obklady a intarzie; již od pravěku pro zhotovování luků a kuší. Tis je také opředený pověstmi. Odedávna je považován za dřevinu regenerace. Když hlavní kmen zestárne, obraší zakrátko mladými zelenými výhonky. Proto byl vždy vysazovaný na hřbitovech a tradovalo se, že kořeny těchto hřbitovních tisů sahají až k ústům nebožtíků a napájejí je životem. Dnes se velké výmladkové schopnosti tisu využívá v zahradnictví.

Tis U Křížků

Tis U Křížků

GPS pozice

N 49° 33.635', E 18° 4.072'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://