česky english deutsch polski >>>

Rybí

Bludný balvan (320 m n. m.)

K pamětihodnostem obce patří i bludné balvany, z nichž největší je umístěn u pomníku padlých. Jedná se o skandinávský granodiorit. Balvan byl nalezen 7.9.1956 u domu č.p. 53. Bludný balvan, či též eratický balvan, je blok horniny, který byl v době ledové přepraven ledovcem na velkou vzdálenost, kde byl po roztátí ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostředí. Tato teorie se objevila až koncem 19. století, do té doby se jejich výskyt vysvětloval potopou světa, vulkanickou činností či „činností“ čertů, kyklopů a dalších bájných tvorů. Označení pochází z latinského slova erare, které znamená „bloudit“. Tyto balvany se sem dostaly pravděpodobně během sálského zalednění (starší čtvrtohory – před 230 až 170 tisíci lety). Během tohoto zalednění pevninský ledovec zasáhl sever Moravy a Slezska; v Polsku vyplnil sever Kladské kotliny, u nás Javornický a Osoblažský výběžek (tj. podhůří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku), kde se zastavil ve výškách kolem 400 m n. m. Větší plochy dosáhl pevninský ledovec v oblasti Opavska a Ostravka a jeho nejjižnější hranici lze dokumentovat v Moravské bráně, což byl nejjižnější průnik pevninského ledovce v západní a střední Evropě. V sálském glaciálu pevninský ledovec pronikl až k povodí Bečvy (do tzv. Porubské brány). Mocnost těla těchto ledovců zřejmě nepřesahovala 70 – 100 m na Ostravsku a na samém jihu v Moravské bráně mohla být jen okolo 20 – 40 m. V okolí Rybí, Závišic a Libhoště na úbočích Libhošťské hůrky můžeme nalézt množství materiálu dopraveného sem ledovcem ze Skandinávie či Pobaltí. Nejsnáze rozpoznatelné jsou pestře zbarvené žuly či baltské pazourky.

Baltský pazourek s korálem

Baltský pazourek s korálem

Soubor baltských pazourků

Soubor baltských pazourků

GPS pozice

N 49° 36.042', E 18° 4.560'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://