česky english deutsch polski <<< >>>

Palkovické Hůrky

Naučná stezka Hůrky (330 m n. m.)

Les Rovňa je typickou ukázkou nepůvodního lesa se silně pozměněnou dřevinnou skladbou. Především monokulturní smrčiny působí strohým dojmem a jsou chudé na bylinný podrost, který by je druhově zpestřil. Místy zůstal zachován listnatý smíšený les, který má bohaté zastoupení druhů ve všech rostlinných patrech (stromové, keřové a bylinné) a blíží se svou skladbou lesu přirozenému. Ze stromů uvidíme nejčastěji dub letní, habr obecný, javor klen, lípu srdčitou, břízu bradavičnatou, jasan ztepilý. Zjara nás pod stromy upoutá prvosenka vyšší, sasanka hajní, později pak mařinka vonná, kokořík mnohokvětý, svízel lesní, vrbina hajní, černýš hajní a mnoho dalších. Blízko stezky protéká potůček se zajímavým životem pod vodou. V tůňce můžete najít skokana hnědého, pijavici koňskou, potápníka vroubeného, blešivce a různé vodní ploštice.

Mládě šoupálka dvouprstého

Mládě šoupálka dvouprstého

Krkavec velký

Krkavec velký

GPS pozice

N 49° 39.307', E 18° 18.066'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://