česky english deutsch polski <<< >>>

Palkovické Hůrky

Palkovické hůrky (570 m n. m.)

Nacházíte se v přírodní rezervaci Palkovické Hůrky, která chrání přirozené a přírodě blízké lesní porosty v bukovém vegetačním stupni. Jedná se o komplex starých porostů s převahou buku, příměsí nepůvodního smrku, a s vtroušeným jasanem, lípou, klenem, dubem, jedlí a olší. Ve společenstvech květnatých bučin, lipových javořin a javorových jasenin rostou v podrostu kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice žláznatá, šalvěj lepkavá, svízel vonný, ostřice lesní, vraní oko čtyřlisté, ostřice oddálená, čarovník pařížský, čarovník prostřední, vrbina penízková, žindava evropská, strdivka jednokvětá a další. Z bezobratlých živočichů žijí v rezervaci svižník lesomil, střevlíci měděný, hladký, fialový, kožitý, zlatolesklý, zahradní, Linneův a Ulrichův. Můžeme zde vidět velké množství ptáků, např. lejska malého, bělokrkého, datla černého, sluku lesní, holuba doupňáka, králíčka ohnivého, křivku obecnou a ořešníka kropenatého. Rezervace byla vyhlášena v roce 1969 a v roce 1999 byla rozšířena na téměř 35 ha. Geologickým podkladem rezervace jsou deskovité až lavicovité středně až hrubě zrnité pískovce oddělené polohami vápnitých i nevápnitých jílovců – tzv. palkovické vrstvy svrchnokřídového stáří. Tyto vrstvy nasedají na podložní bašské vrstvy.

Kyčelnice žláznatá

Kyčelnice žláznatá

Zapatice žluťuchovitá

Zapatice žluťuchovitá

GPS pozice

N 49° 38.017', E 18° 15.190'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://