česky english deutsch polski <<< >>>

Palkovické Hůrky

Krajina Podbeskydí (396 m n. m.)

V dávné minulosti bylo území pod Beskydami téměř stoprocentně zalesněné smíšenými a listnatými pralesy. Převládaly buky, jedle, jasany, olše, břízy a smrky. Po příchodu člověka byly tyto lesy káceny a přeměňovány v kulturní krajinu. Mozaika polí, luk, lesů, remízů, ovocných sadů a vod, do níž byly nenásilně včleněny jednotlivé stavby, vesnice a městečka, se vyznačovala krásou a přirozenou harmonií. Tato krajina vznikla kombinací staletého kultivačního úsilí člověka a působení sil přírody. K typickým druhům otevřené krajiny patří: zajíc, srnec, křepelka, koroptev, chřástal polní, poštolka obecná, káně lesní, čáp bílý, křeček polní, ježek evropský, krtek obecný, hraboš polní, skřivan polní, strnad obecný, ťuhýk obecný a čejka chocholatá. Šelmy jsou zastoupeny lasicí kolčavou a lasicí hranostajem. K pestré krajině patří také včely, čmeláci, motýli a další hmyz.

Sýkora modřinka

Sýkora modřinka

Pěnice černohlavá – vejce

Pěnice černohlavá – vejce

GPS pozice

N 49° 36.352', E 18° 14.119'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://