česky english deutsch polski <<< >>>

Palkovické Hůrky

Kozlovice (350 m n. m.)

Kozlovice byly založeny v roce 1294. Původně zemědělskou obec zasáhla koncem 15. století valašská kolonizace a na 200 let se stala sídlem valašských vojvodů. Valaši mýtili lesy na horách a na mýtinách chovali ovce. V Kozlovicích sídlili valašští vojvodové z rodů Krpců a Žáčků od roku 1565 až do roku 1764. Podléhaly jim salaše nejen v Kozlovicích, Myslíku a Lhotce, ale až na Ondřejníku a v Zadních horách (Smrk. Kněhyně, Radhošť). V 2. polovině 18. století se začaly salaše rušit a louky zalesňovat, což souviselo s rozvíjejícím se železářským průmyslem. Pro hutě bylo třeba hodně dříví (pálení v milířích), a přestože se lid těmto změnám zpočátku bránil, salaše postupně zanikly. Měrkovice jsou malá zemědělská obec založena v r. 1789 hukvaldským purkrabím Měrkou. Na blízkém kopci Kazničově se však postupně otevíraly lomy. Pískovcové skály se zde trhaly i v obrovských kusech (délky až 20 m) a vyráběly se z nich různé kamenické výrobky. O umu měrkovických kameníků svědčí i kamenné kříže roztroušené po okolních obcích i krajině (např. u školy v Měrkovicích). Kamenictví začalo upadat na začátku 20. století. Pod vrcholem byl lom zvaný „Polachovský“. Dílo se dařilo k potěše majitelů i zaměstnaných dělníků. Jednou, když odstřelili kus skály a prach se rozplynul, vzali dělníci kladiva a šli rozlamovat nově vylomené kusy skály. Pilně pracovali a nepostřehli, že se skála zachvěla a začala sjíždět na ně. Když se probrali a chtěli utíkat, bylo již pozdě. Východ z lomu byl zasypán a skaliska zasypala celý lom i se všemi lidmi. Kamení a hlíny bylo tolik, že nestálo za to obnovovat těžbu. Duše zasypaných dělníků zde prý zpívají a naříkají a v noci tak straší náhodného chodce, pokud jde chodníkem přes Kazničov. Později otevřeli menší "Skoumalovo lomisko“. Zde se těžilo ještě na začátku tohoto století. Z kvalitního pískovce se vyráběly ruční brusy, žerna, korýtka pro dobytek, mlýnské kameny, schody i náhrobní kameny. Dokonce z místního kamene byly vytesány všechny kamenné články, ostění dveří a kvádry pro nádraží ve frenštátském úseku železnice z Ostravy do Kojetína, když ji v letech 1868 – 1870 stavěli.

Milířisko v Ondřejníku

Milířisko v Ondřejníku

Kříž v Měrkovicích

Kříž v Měrkovicích

GPS pozice

N 49° 36.212', E 18° 15.335'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://