česky english deutsch polski <<< >>>

Palkovické Hůrky

Hradní vrch (444 m n. m.)

Hradní vrch Hukvaldy byl vyhlášen dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v roce 1999 přírodní památkou. Posláním chráněného území je zachování unikátního komplexu bukových porostů a přírodně krajinářské kompozice historické obory. Rozloha přírodní památky je 77 ha. Přestože les byl vytvořen lidskými zásahy, má velkou přírodní hodnotu. Při zakládání obory byly používány převážně domácí dřeviny nebo dřeviny dokonale zdomácnělé (jírovec maďal). Věk nejstarších bučin je přes 200 let a někteří jedinci mají výšku až 40 m. Je zde také několik exemplářů jilmu horského, které však postupně podléhají kalamitě se šířící houbové chorobě grafióze. Ve společenstvu květnatých bučin zaujmou některé výrazné bylinné druhy. Áron karpatský, pryšec mandloňovitý, kyčelnice žláznatá, kyčelnice cibulkonosná, strdivka jednokvětá, ostřice česlicová, kostřava nejvyšší, jestřábník lesní. Z jedovatých rostlin zde rostou lýkovec jedovatý, rulík zlomocný, blín černý a lilek potměchuť. V hukvaldské oboře stabilně hnízdí jeden až dva páry strakapouda prostředního. Dále zde můžeme uvidět lejska bělokrkého, kavku obecnou a holuba hřivnáče.

Aron východní

Aron východní

Lýkovec jedovatý

Lýkovec jedovatý

GPS pozice

N 49° 37.389', E 18° 13.626'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://