česky english deutsch polski <<< >>>

Palkovické Hůrky

Geologie Hůrek (660 m n. m.)

Palkovické Hůrky jsou součástí rozsáhlé karpatské soustavy, vzniklé alpínským vrásněním. Na našem území jsou Karpaty tvořeny flyšem, pro který je charakteristické mnohonásobné ukládání a střídání vrstev jílovců, pískovců a slepenců. Typická je také příkrovová stavba (vyzdvižení a přesunutí usazených hornin v průběhu horotvorných pochodů). Palkovické Hůrky byly vytvořeny slezským příkrovem, ze kterého však díky silnému zarovnávání povrchu v třetihorách a začátkem čtvrtohor zůstal jen zbytek – tzv. příkrovová troska. Tak vznikly dnešní ploché hřbety Palkovických Hůrek. Ve střední části hůrek vytvořila Ondřejnice průlomové údolí s prudkými svahy. Součástí horninového sledu slezského příkrovu jsou i menilitové rohovce –produkty s obsahem opálu uvolněného ze schránek křemitých řas – rozsivek tvoří hlízy, či vrstvy, barvy tmavě hnědé, béžové, bílé, či namodralé. Místy se rovněž vyskytují pelokarbonáty – velmi chudé železné rudy, které byly v minulosti těženy a jejichž těžba stála u ppočátku hutní výroby na ostravsku. V Palkovických Hůrkách hnízdí i některé vzácnější druhy ptáků, a tak zde pozorní a trpěliví pozorovatelé mohou spatřit sluku lesní, králíčka ohnivého nebo skřivana lesního. Můžete zahlédnout i čápa černého, který hnízdí na nedalekém Kazničově.

Povlak opálu na pískovci

Povlak opálu na pískovci

Pelokarbonát (pelosiderit)

GPS pozice

N 49° 37.957', E 18° 15.867'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://