česky english deutsch polski <<< >>>

Frenštátsko

Travertinová kaskáda (340 m n. m.)

Přírodní památka (PP) Travertinová kaskáda se nachází v severozápadní části obce Tichá v údolí říčky Tichávky. Oblast je chráněna jako PP od roku 1988. Zdejší zajímavý přírodní útvar vznikl díky vývěru pramene s vysokým obsahem vápníku. Vápenatý vývěr se nachází ve výšce asi 370 m n. m. na úpatí Tichavské hůrky, asi 40 m nad hladinou říčky Tichávky a je jejím pravostranným přítokem. Kaskáda je dlouhá cca 120 m a po celé své délce nepřibírá žádný přítok. Podloží potůčku je tvořeno recentním travertinovým valem vyvýšeným nad okolní terén 10 – 70 cm. Nedaleko pod vývěrem protéká potůček nenápadnou rýhou hlubokou až 1 m se slabě vyvinutými pěnovcovými povlaky. Níže po svahu je vyerodováno koryto v pěnovcovém valu výšky až 1,2 m. V počátečním úseku této části koryta se vytvořily zvláštní kaskádové prahy. Travertinové kaskády největší mocnosti najdeme v horní části potůčku, kdy protéká lesem. V druhé polovině toku se vinul potůček po okraji louky, po povodních v roce 1997 však došlo k sesuvu okolních břehů a dolní část toku byla porušena. V podloží stávajícího valu bylo sesuvem odhaleno souvrství svahových hlín a zbytků starších generací travertinů. V podloží druhého zánikového horizontu byl nalezen glazovaný keramický střep, který nám dolní část travertinového valu spolehlivě datuje. Tato část valu je mladší 400 let. Travertin je různě intenzívně zpevněný, obvykle značně pórovitý sladkovodní vápenec ukládaný z vod studených i teplých pramenů, obvykle za spoluúčasti rostlinstva (jež vodě odnímá CO2, a tím vyvolává srážení uhličitanu vápenatého). Odrůdou travertinu je pěnovec. Zatímco pravý travertin vzniká z minerálních pramenů, pěnovec vzniká ve vodních tocích a jde o nezpevněný vápenec. Díky značné rychlosti srážení vápence může obsahovat i fosilie soudobých organismů.

Pěnovec s otiskem listu stromu

Pěnovec s otiskem listu stromu

Pěnovec s otisky travin

Pěnovec s otisky travin

GPS pozice

N 49° 34.501', E 18° 12.518'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://