česky english deutsch <<< >>>

Po hradech, zámcím a zříceninách Českého středohoří.

Hazmburk

Na kopci Klapý, nedaleko stejnojmenné vsi se tyčí ve výši 418 metrů dnešní zřícenina gotického hradu Hamburk. Čedičový vrch oddělený od masivu Českého středohoří je výraznou dominantou dolního Poohří. Na jeho úpatí, podle archeologických nálezů, sídlili lidé již v mladší době kamenné. O původním hradu nejsou žádné zmínky, z čehož lze usuzovat, že se jednalo o dřevěnou stavbu, která postupně zanikla. Kamenný hrad byl vybudován kolem poloviny 13. století Lichtemburky z rodu Rohovců. Na počátku 14. století jej získal český král Jan Lucemburský, který ho nevlastnil dlouho. Již v roce 1335 jej koupil Zbyněk Zajíc z Valdeka. Pan Zajíc dal hradu jméno a začal užívat německý název Hasenburk (Hase= Zajíc), který se však brzy počeštil na Hamburk. Zbyněk Zajíc nechal hrad přestavět a rozšířit o hradbu a brány. Například starší hranolová Bílá věž byla nastavena o dalších pár pater. Své jméno dostala podle světlého pískovce, použitého k vybudování její horní části. Základy věže jsou však zhotoveny z čediče, střední část z tesaného pískovce a teprve vrchol z dobře opracovaných pískovcových kvádrů. Černá věž z čediče, vysoká 25 metrů byla obestavěna další hradbou. Černá válcová věž má vnitřní průměr 4 metry a zdi jsou přes 2 metry silné. Věž byla důležitým obranným prvkem a přístup do ní byl možný pouze po visuté pavlači v poschodí. Svého času sloužila i jako vězením – hladomorna. Zajícové z Hazmburka patřili ve 14. a 15. století mezi mocné rody království a hrad Hamburk byl významnou oporou krále a katolické církve. Musel tudíž odolávat v době husitských válek. Husité se pokoušeli hrad třikrát neúspěšně dobýt. Od konce 15. století význam hradu upadal a Zajícové ho roku 1558, již jako pustý prodali Lobkowiczům. Do dnešní doby se zachovala zřícenina, opředená pověstmi (například o házmburské sani, o které jsou informace na hradě) a poskytující nádherný výhled po okolí.

Výhled z Hazmburku

Výhled z Hazmburku

Bílá věž

Bílá věž

Černá věž

Užitečné informace

Užitečné odkazy: www.npu.cz , www.hrad-hazmburk.cz Tel: 606 820 015

GPS pozice

N 50° 26.042', E 14° 0.926'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://