česky english deutsch <<< >>>

Vyhaslé sopky

Střelečská hůra

Čedičové magma Střelečské hůry vystupovalo po zlomu ZJZ směru, na kterém vytvořilo několik vulkanických aparátů. Čedičové žíly na z. úbočí Malé Hůry pokračují až k Mladějovu, kde byl další vulkánek „Na hrádku“ (j. od Mladějova). Příkrý zalesněný kopec „Velká hora“ patří k proslulým vyhlídkovým bodům Českého ráje. Erozní činnost odnesla nejen okolní křídové sedimenty, ale také povrchovou část sopky. V opuštěném lomu, který je v současnosti využíván jako střelnice je tak obnažena podpovrchová část vulkánu. Jedná se o přívodní dráhu drobné sopky. Přívodní dráhu tvoří brekcie, kterou proniká větvící se přívodní žíla, která je v nejširším místě asi 10 m mocná. Lom má v dolní části až 27 m, v horní části až 16 m vysoké stěny. Brekcii přívodní dráhy tvoří úlomky čediče, křídového i permského pískovce a slínu. Některé z čedičových úlomků jsou vesikulární. Bazanit tvořící kompaktní žílu má nepravidelně sloupcovitý až balvanitý rozpad. Vzorek žilného bazanitu má černošedou barvu, celistvou stavbu, vyskytují se drobné vyrostlice olivínu a klinopyroxenu a malé úlomky kontaktně změněných sedimentů. Olivínové vyrostlice bývají většinou částečně i zcela přeměněny v serpentinit. Vyrostlice čedičového augitu jsou o málo skrovnější a poněkud menší. Základní hmotu tvoří augit, olivín, nefelin, analcim a plagioklas. Základní hmota je často zakalená jako důsledek alterací. Hojné jsou také xenokrysty křemene zatlačované směsí klinopyroxenu a skla. Velká hůra je též zajímavou mineralogickou lokalitou. Lokálně jsou v brekcii drůzy krystalovaného kalcitu a zeolitů. Hojný je zde natrolit, tvořící žilky až 4 mm široké. S natrolitem tu rovnoběžně srůstá mesolit a thomsonit. Thomsonit vedle pravidelných srůstů s natrolitem, vyplňuje sám mandlovcové dutiny, nebo zřídka tvoří drobné žilky. Dalším zjištěným zeolitem je phillipsit a velmi hojný je kalcit, který se vyskytuje v různých tvarech.

GPS pozice

N 50° 28.934', E 15° 16.268'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz