česky english deutsch <<< >>>

Vyhaslé sopky

Machovy lomy

Skupina lomů mezi obcí Chuchelna, městem Semily a elektrickou rozvodnou Na Rovném nese název původních majitelů Machovy lomy. Právě v těchto místech před asi 5 miliony let natekl lávový z Kozákova do údolí Paleojizery. V jižním lomu, za vilou majitelů zůstal neodtěžený kužel čedičové horniny.

Odlučnost čediče

Odlučnost čediče

Kompaktní bazanit tvoří ve skutečnosti jen slupku obalující kužel z rezavé vulkanické brekcie. Tomuto útvaru se říká bezkořenný kráter a jeho vznik souvisí s natečením žhavé lávy do říčního údolí.

Bezkořenná erupce

Bezkořenná erupce

Když láva překryje říční uloženiny nasycené vodou, voda se okamžitě změní v páru, která exploduje a skrz lávu, která je ještě tekutá a tvárná, prostřelí. Výsledkem je komín vedoucí skrz lávové těleso vyplněný brekcií vodou schlazených úlomků lávy. Větší lom na severním konci plošiny má dvě části. Hlavní, která odhaluje svrchní část lávového proudu, včetně autoklastické brekcie, která tvoří povrch lávy. V lomu s velkou lomovou stěnou je navíc k vidění úžasná kulisa sloupcově odlučné čedičové lávy. Sloupce jsou tu narovnány do majestátní kolonády. Ve skutečnosti jsou tam kolonády dvě, ty ale nepatří dvěma lávovým proudům. Je to produkt chlazení lávy ze dvou stran, zespodu a shora. Další menší část lomu odkrývá samotnou bázi lávového proudu. Pod lávou jsou tu zachovány sedimenty Paleojizery do kterých je přimíchán hyaloklastitový materiál. Hyaloklastity vznikají prudkým schlazením lávy na kontaktu s vodou. Šoková kontrakce vede k rozdrobení prudce schlazené lávy a vzniklý úlomkovitý materiál je unášen řekou. Přísun lávy byl ovšem tak velký, že záhy říční údolí i se sedimenty překryla. Řeka si později začala zařezávat nové koryto při severním okraji lávového proudu.

Exkurze u bezkořenné erupce

Exkurze u bezkořenné erupce

GPS pozice

N 50° 38.785', E 15° 18.470'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz