česky english deutsch <<< >>>

Vyhaslé sopky

Hvězda

Lom Hvězda u Staré Paky Patrně představuje jeden z nejlepších odkryvů v pyroklastické sekvenci v podkrkonošské pánvi. Bázi výchozu tvoří pyroklastika, která jsou interpretována jako napadávky freatomagmatických erupcí drobného vulkánu typu tufový kužel nebo maar. Ve svrchní části spodní jednotky potom popelové napadávky obsahují akreční lapilli. Na spodních tufech leží několik metrů mocná láva. Báze lávy je rovná, ostrá, bez brekcie. Naproti tomu povrch lávy bazaltického andezitu je silně brekciovitý. Prostory mezi jednotlivými bloky rozlámané kůrky lávy jsou vyplněné uloženinami popelových napadávek s hojnými akrečními lapilli (do 7 mm) a uloženinami base-surge. V některých případech vyplňují trhliny až do hloubky 3 m do lávového tělesa. Oba typy uloženin jsou patrně produktem freatomagmatické erupce. Strop těchto uloženin je zachován pouze výjimečně. Primární povrch těchto uloženin je charakteristický přítomností asymetrických dopadových stop, uvnitř kterých je možné nalézt velké akreční lapilli (do 3 cm). Freatomagmatická pyroklastika jsou překrytá uloženinami struskových pyroklastických proudů, které podložní freatomagmatickou jednotku erodovaly. Na uloženinách struskových pyroklastických proudů potom leží svrchní lávový proud. Celý záznam pyroklastické sekvence představuje přechod od freatomagmatické ke strombolské aktivitě zatím nelokalizovaného vulkánu. Tuto změnu erupčního stylu můžeme interpretovat jako důsledek změny hydrogeologických podmínek v místě erupce.

Napadávky akrečních lapilli

Akreční lapilli

GPS pozice

N 50° 31.707', E 15° 29.809'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz