česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Honkův potok

Honkův potok je pravostranným přítokem Jizery, do které se vlévá na okraji osady Rybnice. K důležitým přírodním rizikovým geofaktorům v okolí patří jednak svahové pohyby a sesuvy a také záplavová území. Řeka Jizera a její přítoky (Oleška, Olšina, Vošmenda, Jílovecký potok, Honkův potok, Kundratický potok, Hrádecký potok a další) jsou do původního plošinatého paleoreliéfu zaříznuty hlubokým erozním údolím. Na prudkých svazích, které lemují tato údolí, vystupuje na mnoha místech erozí obnažené podloží a pokrývají je svahoviny. Vlivem vysokého nasycení podzemní vodou a vzhledem ke strukturním a litologickým podmínkám zde dochází k sesouvání. Odlučné plochy jsou místy rozsáhlé až několik stovek metrů. Většina sesuvných území je ve stádiu klidu, ale určitě nejsou stabilizované, jak dokládají četná menší sesouvání v období dešťů.

Výchozy viditelné kolem potoka tvoří převážně zelenošedé, šedé a tmavošedé jílovce a prachovce rudnického obzoru spodní části vrchlabského souvrství. Jedná se tedy o permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve. Jsou vesměs vápnité a obsahují polohy jílovitých nebo relativně čistých vápenců a dolomitických vápenců. Jde o uloženiny anoxického (bezkyslíkatého) jezera, které pokrývalo počátkem permu celou severní část podkrkonošské pánve a přesahovalo na západ i do pánve mnichovohradišťské. Výchozy jsou paleontologickou lokalitou, kde byla nalezena relativně bohatá flóra a fauna, dokládající permské stáří. Rudnický obzor je nejstálejším a stratigraficky nejdůležitějším vůdčím obzorem celé této oblasti.

GPS pozice

N 50° 36.661', E 15° 23.599'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz