česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Strážník

Vrch Strážník (610 m n. m.) se vypíná asi 2 km jihovýchodně od obce Háje nad Jizerou. Tvoří ho intruzivní těleso mandlovcovitého andezitoidu permského stáří, horniny blízké zdejším melafyrům. Během spodního permu se zvláště v západní části podkrkonošské pánve významně projevovala vulkanická činnost s převahou bazických až intermediálních vulkanitů. Vulkanismus dosáhl maxima při usazování vrchlabského souvrství v nadloží rudnického obzoru a při přechodu sedimentace do souvrství prosečenského. Vulkanity tvoří intruzivní a efuzivní tělesa. Efuzivní tělesa (proudy) se vylévala ze štítových sopek, poskytujících jen malá množství pyroklastik. Ve svrchních a okrajových částech byly hojné mandlovcové typy láv. Dutiny po plynech i některé trhliny byly vyplněny při autometamorfních a hydrotermálních procesech proslulou asociací minerálů, které se označují jako „kozákovské drahé kameny“.

V okolí podkrkonošských vulkanitů převládají usazené horniny vrchlabského souvrství, jež mají především červenohnědé i různě pestře zbarvené pískovce s polohami šedých prachovců, bituminózních jílovců a sladkovodních vápenců. Tyto šedé vrstvy jsou známy jako fosiliferní obzory a obsahují bohaté nálezy zkamenělé fauny a flóry. Nejvýznamnější z nich je obzor rudnický, ve kterém se nacházejí pozůstatky sladkovodních žraloků, paprskoploutvých ryb a obojživelníků stegocefalů. V nadloží vrchlabského souvrství je souvrství prosečenské, které se vyznačuje převahou červenavých prachovců a pouze místním zachováním.

Vrch Strážník je národní přírodní památkou. Na jihovýchodním svahu je hornina prostoupena hydrotermální žílou unikátního hvězdového křemene. Úlomky této zvláštní krystalové formy křemene se nalézají také ve zvětralinovém plášti a ve svahovinách. Aby se předešlo drancování této unikátní lokality, bylo vlastní naleziště zahrnuto zeminou.

GPS pozice

N 50° 36.145', E 15° 25.292'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz