česky english deutsch <<< >>>

Rybníky a mokřady

Vústra

Území přírodní památky je tvořeno mokřadní loučkou se svahovým prameništěm a rybníčkem. Nejcennějším typem vegetace zde v minulosti byla nízkoostřicová slatiništní louka. Rostlinné společenstvo bylo po roce 1990 z důvodu ustání zemědělské činnosti značně poškozeno. Po vyhlášení přírodní památky a provádění pravidelného sečení se stav louky výrazně zlepšil, ale k návratu vymizelých druhů nedošlo. Dalším rostlinným společenstvem této lokality stojícím za zmínku jsou pcháčové louk. Ze skupiny zvláště chráněných druhů je pro ně charakteristický výskyt úpolínu nejvyššího a prstnatce májového.

Celkem bylo na území Vústry napočítáno přes třicet obratlovců. Oblast obývají především ptáci (volavka popelavá, ledňáček říční). V rybníku pak můžete spatřit velké množství obojživelníků, např. ropuchu obecnou, skokana hnědého nebo čolka obecného a horského. Vústra je i turistickým cílem společně s nedalekou zříceninou hradu Kozlov a obrázku panny Marie, který najdete u lesní cesty na levém břehu rybníčku.

Vypuštěná Vústra

Pozor ovšem na bájné Vústry, které zde získávají svou energii a podle nich možná dostalo místo jméno. Až zde uvidíte bytost s ženským tělem, která se bude proplétat vzduchem až nad hladinu rybníčka a začne se do něho pomalu nořit, aby z bahna na dně, které obsahuje velké množství sapropelu (hnilokalu) načerpaly novou energii ke svým zlým činům.

GPS pozice

N 50° 33.547', E 15° 7.410'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz