česky english deutsch <<< >>>

Rybníky a mokřady

Komárovský rybník (Branžež)

Komárovský rybník, též někdy nesprávně zvaný Branžež podle obce na jeho břehu, je se svou rozlohou 53 ha druhým největším rybníkem Českého ráje po Žabakoru. Rybník byl postaven v zářezu křemenných pískovců na říčce Kněžmostce, která také vodou napájí nedaleký Drhlenský rybník, ke kterému se dostanete po žlutě značené turistické trase po proudu říčky. Dříve se jednalo čistě o chovný rybník, nyní je jeho hlavní funkcí rekreace. V jeho okolí je několik pláží a kempů.

Fauna a flóra okolí slučuje tři biotopy: vlastní rybník, slatiny na severní straně rybníka a lesy na pískovcovém podloží. Rostliny jsou nejvíce rozšířeny ve slatinách. Na vrcholcích skal můžeme vidět reliktní bory. Faunu kromě typických savců této oblasti doplňují ptáci výr velký, volavka popelavá, výjimečně lze vidět i sokola. Rybník samotný má z důvodu využívání k rekreaci množství živin i rybí osádku ve snesitelném stavu, čemuž odpovídá i složení vodní malakofauny (mlžů), která je relativně bohatá. Byla zde zjištěna slabší populace škeble rybničné (Anodonta cygnea), která je v Červeném seznamu vodních měkkýšů zařazena mezi zranitelné druhy.

Již zmíněné křemenné pískovce jsou vidět od rybníka na skalním útvaru Sokolka. Asi 40 metrů vysoká skalní plošina se tyčí nad okolní lesy. Plošina má na vrcholu rozměr přibližně 500×200 metrů a je z ní pěkný výhled do okolí. Nyní je z důvodu velké návštěvnosti vstup zakázán, aby nedocházelo k dalšími narušování tohoto území.

GPS pozice

N 50° 30.251', E 15° 4.410'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz