česky english deutsch >>>

Rybníky a mokřady

Drhlenský rybník

Malebný rybník tvarem připomínající do čtvrt kruhu zakroucenou nudli, která kopíruje tok zdrojového potoka Kněžmostky je lemován v údolích odkrytými pískovcovými skálami. Výchozy jsou tvořeny středně zrnitými, slabě až středně litifikovanými, slabě kaolinickými pískovci tzv. hruboskalského kvádru (teplické souvrství) o mocnosti až 100 metrů. Mají ploché klinofory a místy dokonale vyvinuté soubory výmolového šikmého zvrstvení.

Malakofauna, fauna měkkýšů, rybníka se opět skládá z poměrně běžných druhů. Výjimkou je populace škeble rybničné, která zde může být početná. Jedná se o největší druh škeble v České republice. Pokud dochází k častému a dlouhodobějšímu vypouštění rybníka, dochází ke zmenšení populace. Druhová diverzita Drhlenského rybníka je poměrně vysoká, což souvisí s dobrou údržbou rybníka a jeho okolí, které je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Výjimečný je taktéž porosty několika druhů rdestů, což je na našich rybnících již výjimkou. Jedná se o jednoděložné vodní rostliny.

Přímo na břehu rybníka se nalézá velké soukromé tábořiště s koupalištěm Na kole se dá objet rybník po obou stranách, severní břeh má těžký terén, kde se nevyhnete vedení kola a slézání skal. Po žluté turistické trase se kolem jehličnatých lesů a skal dostaneme ke Komárovskému rybníku.

GPS pozice

N 50° 29.449', E 15° 4.535'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz