česky english deutsch <<< >>>

Muzea a galerie

Turnov - Střední umělecko-průmyslová škola

Dějiny Střední umělecko-průmyslové školy v Turnově s ezačaly psát 8. Listopadu 1884 , kdy byla otevřena Odborná škola pro úpravu drahokamů. Ve druhém školním roce byl k oboru broušení drahých kamenů otevřen druhý obor: zasazování drahokamů (dnes zlatnictví), který úzce navazoval na činnost brusičské dílny. K významnému doplnění odborné výuky došlo v roce 1887–88, kdy byl otevřen samostatně obor rytí do drahokamů (glyptika). Největšího uznání, i v mezinárodním měřítku, se dostalo škole na přelomu 19. a 20. století, kdy byl ředitelem Josef Mašek, který se zasloužil o rychlé osvojení secesních výtvarných forem. Po roce 1918 byla škola přejmenována na Státní odborná škola šperkařská v Turnově, ale svou prestiž si udržela.

Výtvarný názor v období mezi dvěma světovými válkami je zpočátku poznamenán doznívající secesí. Postupně je formován ozvuky kubismu, funkcionalismu a především geometrizmem Art deco. Významnými pedagogy byli vedle sochaře a cizeléra Antonína Karče výtvarník Josef Varcl, zlatník František Valeš a glyptik Karel Tuček. Během II. světové války se ve školním roce 1940–41 zasloužil ředitel Zdeňek Juna o otevření dalšího oboru – rytí kovů. V poválečném období dochází v rámci jednotného školského sytému k reorganizaci výuky a od roku 1946 je čtyřleté studium ukončováno maturitní zkouškou. Výtvarná produkce školy tohoto období je poznamenána společenskými proměnami a v podstatě sleduje vývoj, který u nás prodělávala umělecká řemesla a v širších souvislostech i celá naše výtvarná kultura.

V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (VOŠ tříleté studium – titul DiS.) – Restaurování a konzervování obecných kovů a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský studijní program (titul Bc.) Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.

GPS pozice

N 50° 35.443', E 15° 9.653'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz